Trao nhà tình nghĩa ở Bình Dương - Công ty bảo vệ Đông Đô

Trao nhà tình nghĩa ở Bình Dương

24-12-2012

Ngày 25/5/ 2009, Công ty bảo vệ Đông Đô đã tổ chức lễ trao nhà tình nghĩa cho gia đình bà HUỲNH THỊ HƯỜNG tại số 1/6 Thuận Giao

 

 

 

 

 

 Trao nhà tình nghĩa ở Bình Dương

 

     Ngày 25/5/ 2009, Công ty bảo vệ Đông Đô đã tổ chức lễ trao nhà tình nghĩa cho gia đình bà HUỲNH THỊ HƯỜNG tại số 1/6 Thuận Giao, Thuận An Bình Dương. Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm sóa đói giảm nghèo cho những gia đình gặp khó khăn về kinh tế mà hàng năm công ty làm công tác từ thiện.

 

    Ngoài ra hàng tháng công ty Bảo vệ Đông Đô còn trích quỹ từ thiện giúp bà Hường 1.000.000đ để sinh sống.

 

      Được biết, gia đình  bà HUỲNH THỊ HƯỜNG, thuộc diện xóa đói giảm nghèo của phường. Bản thân bà Hường có chồng con tham gia kháng chiến bị hy sinh, hiện nay đang sống nhờ tiền trợ cấp xã hội của xã. Công ty bảo vệ Đông Đô đã trợ cấp 40.000.000đ để xây dựng nhà tình thương, thay thế căn nhà bằng tole đã dột nát cho bà HUỲNH THỊ HƯỜNG.

 


content-content/detail