THÔNG BÁO THAY ĐỔI TRU SỞ CÔNG TY BẢO VỆ ĐÔNG ĐÔ - Công ty bảo vệ Đông Đô

THÔNG BÁO THAY ĐỔI TRU SỞ CÔNG TY BẢO VỆ ĐÔNG ĐÔ

11-03-2014

 

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển và mở rộng hoạt động của Tổng Công ty     Bảo vệ - Vệ Sĩ Đông Đô  xin trân trọng thông báo, kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2014, chúng tôi chính thức thay đổi địa chỉ trụ sở công ty như sau:

 

 

 

Tổng Công ty Bảo vệ - Vệ Sĩ Đông Đô  trân trọng thông báo về việc thay đổi trụ sở công ty.

 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ

 BẢO VỆ ĐÔNG ĐÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                      Tp.HCM, ngày 01 tháng 03 năm 2014

 

THÔNG BÁO

(V/v thay đổi địa chỉ trụ sở công ty)

tru sở mới công ty dịch vụ bảo vệ đông đô 

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển và mở rộng hoạt động của  Tổng Công ty Bảo vệ - Vệ Sĩ Đông Đô xin trân trọng thông báo, kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2014, chúng tôi chính thức thay đổi địa chỉ trụ sở công ty như sau:

 

Địa chỉ trụ sở cũ:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ ĐÔNG ĐÔ.

Địa chỉ: 455 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, Tp HCM.

Số điện thoại: 08. 62930883     -   Điện thoại phòng kinh doanh: 08.38170305

 

Địa chỉ trụ sở mới:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ ĐÔNG ĐÔ.

Địa chỉ: 572 Đường số 7, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, Tp HCM.

Số điện thoại: 08. 62930883     -   Điện thoại phòng kinh doanh: 08.38170305


Mọi chức năng hoạt động và các thông tin liên quan khác không thay đổi.

Chúng tôi xin trân trọng thông báo tới các đối tác, khách hàng, và các tổ chức, đơn vị có liên quan về sự thay đổi này.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý vị trong thời gian qua và hy vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ hơn của Quý vị trong thời gian sắp tới!

                                                                                          

                                                                                                             Trân trọng,

                                                                                                           Tổng giám đốc

                                                                                                        NGUYỄN VĂN NHẤT

 


content-content/detail