Thơ chúc mừng năm mới Công ty Bảo vệ Đông Đô năm 2013 - Công ty bảo vệ Đông Đô

Thơ chúc mừng năm mới Công ty Bảo vệ Đông Đô năm 2013

01-02-2013

 

Năm nay khác hẳn năm qua,Thiên niên kỷ mới, con người khác xưa

 

 

 

 bảo vệ

 

Năm nay khác hẳn năm qua

Thiên niên kỷ mới, con người khác xưa

Xuân sang hoa nở bạt ngàn

Chúc mừng năm mới, Đông Đô sáng ngời

Tiến lên thời đại văn minh

Tinh thần vật chất, con người đổi thay

Bước sang năm mới đẹp tươi

Công ty bảo vệ Đông Đô mạnh giầu

Chăm lo cuộc sống anh em

Làm lên  sự nghiệp, công ty vui mừng

Nhân viên cán bộ một lòng

Cùng nhau xây dựng, công ty vững bền

Tiếng vang đi khắp mọi nơi

Đông Đô bảo vệ, lững lừng bắc nam

Chúc mừng năm mới Đông Đô

Công ty thắng lợi, như rừng nở hoa

 

Sáng tác: Văn Công

Công ty bảo vệ Đông Đô


content-content/detail