Thăm và tặng quà đồng bào lũ lụt miền trung - Công ty bảo vệ Đông Đô

Thăm và tặng quà đồng bào lũ lụt miền trung

24-12-2012

Song song với việc tặng nhà tình thương cho những gia đình thương binh liệt sĩ, hàng năm công ty còn tổ chức thăm và tặng quà ủng hộ đồng bào lủ lụt miền trung.

 

 

công ty bảo vệ đông đô thăm và tặng quà đồng bào miền trung

 

Thăm và tặng quà đồng bào lũ lụt miền trung

 

Song song với việc tặng nhà tình thương cho những gia đình thương binh liệt sĩ, hàng năm công ty còn tổ chức thăm và tặng quà ủng hộ đồng bào lủ lụt miền trung.

 


content-content/detail