Thăm và tặng quà bà mẹ việt nam anh hùng Nguyễn Thị Khuyên - Công ty bảo vệ Đông Đô

Thăm và tặng quà bà mẹ việt nam anh hùng Nguyễn Thị Khuyên

24-12-2012

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước mẹ Khuyên cùng chồng con là điệp báo viên của cách mạng, là cơ sở ngầm hoạt động ở nội thành.

 

 


 

Thăm và tặng quà bà mẹ việt nam anh hùng Nguyễn Thị Khuyên

 

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước mẹ Khuyên cùng chồng con là điệp báo viên của cách mạng, là cơ sở ngầm hoạt động ở nội thành. năm 1968 cơ sở bị địch phát hiện, chồng và con hy sinh, mẹ phải ra vùng giải phóng tham gia cách mạng cho đến ngày miền nam hoàn toàn giải phóng, cuộc sống không chồng con, neo đơn, không nơi lương tựa, tuổi già sức yếu. Hiện nay đang sống ở trại dưỡng lão, quận 8, TP.HCM.

 

       Bà NGUYỄN THI KHUYÊN, được Đảng và Nhà nước phong danh hiệu “ Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

 

      Công ty bảo vệ Đông Đô nhận nuôi dưỡng bà NGUYỄN THỊ KHUYÊN đến hết đời. Ngoài tiền lương hưu, công ty tài trợ hàng tháng 1.200.000đ

 


content-content/detail