PHONG TRÀO THỂ THAO - Công ty bảo vệ Đông Đô

PHONG TRÀO THỂ THAO

14-12-2012

 

Để nâng cao sức khỏe cho CBCNV  Công ty bảo vệ - vệ sĩ - thám tử  Đông Đô thành lập đội bong đá. Bước đầu thành lập phong trào thể thao, hầu hết CBCNV đều tham gia tích cực, phong trào lan rộng đến tất cả các chi nhánh.

 

Để nâng cao sức khỏe cho CBCNV  Công ty bảo vệ - vệ sĩ - thám tử  Đông Đô thành lập đội bong đá. Bước đầu thành lập phong trào thể thao, hầu hết CBCNV đều tham gia tích cực, phong trào lan rộng đến tất cả các chi nhánh. Hàng tuần, vào những ngày nghỉ, đội bóng đá công ty thường xuyên luyện tập và đấu giao hữu với các đơn vị bạn  Công ty bảo vệ Đại Nam Sơn, Tập đoàn Đại Phát

 

 Đội bóng đá Công ty bảo vệ - vệ sĩ - thám tử Đông Đô

 

 

 

 

 

 

 Trước giờ luyện tập


content-content/detail