Hiến máu nhân đạo - Công ty bảo vệ Đông Đô

Hiến máu nhân đạo

24-12-2012

Với mục đích giúp đợ những bệnh nhân thiếu máu, hàng năm 90%  cán bộ, nhân viên Tổng công ty Bảo Vệ Đông Đô

 

 


 

 Hiến máu nhân đạo

 

Với mục đích giúp đỡ những bệnh nhân thiếu máu, hàng năm 90%  cán bộ, nhân viên Tổng công ty Bảo Vệ Đông Đô hiến máu nhân đạo cho bệnh viện Huyết Học Thành Phố Hồ Chí Minh.  

 


content-content/detail