Bảo vệ dân phố - Công ty bảo vệ Đông Đô

Bảo vệ dân phố

01-11-2014

Vừa qua tại quận 1 đã tổ chức Ngày hội toàn dân   bảo vệ an ninh Tổ quốc, tổng kết kế hoạch 10 năm thực hiện Nghị định của Chính phủ về   Bảo vệ dân phố, và những kế hoạch của Công an Thành phố  HCM về Phát huy vai trò của lực lượng bảo vệ  dân phố với sự tham dự của lãnh đạo các ban ngành của thành phố đến dự ngày hội bảo vệ an ninh tổ quốc.

 

bảo vệ dân phố

Lực lượng bảo vệ dân phố từ lúc thành lập đến nay 15 năm luôn được các cấp lãnh đạo quan tâm đã góp phần đáng kể trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. bảo vệ dân phốThường xuyên phối hợp với các ngành chức năng tham gia tuần tra canh gác, bảo vệ các khu công nghiệp trong và ngoài thành phố giải quyết các vụ việc về an ninh trật tự, hỗ trợ hướng dẫn giao thông vào các giờ cao điểm, tuyên truyền phòng chống tội phạm… Hiện nay  166 tổ bảo vệ dân phố với 367 thành viên, trung bình hàng năm tiếp nhận 6456 tin, phản ánh cho Công an 526tin, có 2432 tin có giá trị, trực tiếp giải quyết 66 vụ bắt 67 đối tượng. Đã có 333489 lượt người tham gia tuyên tuyền về phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng, phương thức hoạt động của các loại tội phạm. bảo vệ dân phố Phối hợp vận động nhân dân giao nộp nhiều loại vũ khi đạn dược. Cũng trong dịp này quận và thành phố khen thưởng

 


content-content/detail