Bài thơ ca ngợi cán bộ Công ty Bảo vệ Đông Đô - Công ty bảo vệ Đông Đô

Bài thơ ca ngợi cán bộ Công ty Bảo vệ Đông Đô

01-02-2013

 

 BẢO VỆ

Nhân viên cán bộ Đông Đô

Ngày đêm công việc, chăm lo chuyên cần

Anh đi kiểm soát mục tiêu

Quân hàm, quân hiệu, mũ sao trên đầu

Tác phong nhanh nhẹn gọn gàng

Chỉnh tề quân phục đi từng mục tiêu

Trông anh phong cách trang nghiêm

Tính tình khiêm tốn, sống vui cộng đồng

Anh đi các chốt xa gần

Nhắc từng đồng đội, ca ngày ca đêm

Anh em đoàn kết một lòng

Bảo vệ nghiêm túc mục tiêu của mình

Tuần tra canh gác thường xuyên

Đừng cho kẻ xấu lọt vào mục tiêu

Nghe anh nhắc nhở chúng tôi

Mọi người quý mến, nghe lời cấp trên

Công ty phát triển càng nhanh

Đầy nền kinh tế, Đông Đô mạnh giầu

Tiền lương chế độ anh em

Công bằng hợp lý, mỗi ngày một cao

Chúng tôi chung súc, chung lòng

Đông Đô càng mạnh, chúng tôi càng mừng

Đẹp sao hai chữ Đông Đô

Con người vệ sỹ, Đông Đô tự hào

Niềm vui đưa đến công ty

Tô thêm danh tiếng, công ty lẫy lừng

Đông Đô hai chữ tuyệt vời

Cơ bay gió thổi, đón chào Đông Đô.

Ngày 12 tháng 04 năm 2011

Sáng tác: Văn Công - Bảo vệ vệ sỹ Đông Đô

công tác tại mục tiêu: Công ty Lama Việt Nam

(Cựu chiến binh Quân Đội Nhân Dân Việt Nam)


content-content/detail