Công ty bảo vệ Đông Đô

Tag Nhà máy

Bảo vệ mục tiêu cố định

Bảo vệ mục tiêu cố định

25/09/2017

Bảo vệ mục tiêu cố định là loại hình bảo vệ phổ thông nhất, tính chất của mục tiêu là cố định không di chuyển bao gồm các hệ thống cơ sở hạ tầng, tài sản, thiết bị, phương tiện, nằm cố định trong phạm vi chủ quyền sử...

Đọc tiếp
CÔNG TY BẢO VỆ ĐÔNG ĐÔ

CÔNG TY BẢO VỆ ĐÔNG ĐÔ

02/12/2014

CÔNG TY BẢO VỆ ĐÔNG ĐÔ

Đọc tiếp
Bảo vệ vận chuyển hàng

Bảo vệ vận chuyển hàng

22/09/2017

Bảo vệ vận chuyển hàng là sử dụng lực lượng bảo vệ để bảo vệ an toàn trong quá trình giao nhận và trên đường vận chuyển.

Đọc tiếp
 Bảo vệ vận chuyển tiền

Bảo vệ vận chuyển tiền

22/09/2017

Bảo vệ vận chuyển tiền là sử dụng lực lượng bảo vệ để bảo vệ an toàn trong quá trình giao nhận và trên đường vận chuyển tiền.

Đọc tiếp
Phương án bảo vệ mục tiêu cố định

Phương án bảo vệ mục tiêu cố định

13/12/2012

Phương án bảo vệ mục tiêu cố định

Đọc tiếp
Bảo vệ công trình xây dựng

Bảo vệ công trình xây dựng

22/09/2017

Bảo vệ công trình xây dựng là bảo vệ: - Bảo vệ những cơ sở vật chất, tài sản, vật tư, máy móc, thiết bị hiện có trong công trình xây dựng. - Bảo vệ những hạ tầng kiến trúc đã và đang xây dựng trong công trình xây...

Đọc tiếp
Đào tạo bảo vệ

Đào tạo bảo vệ

19/10/2012

Đào tạo bảo vệ

Đọc tiếp
tag-tag/index