QUẢN LÝ TOÀ NHÀ VÀ XỬ LÝ KHIẾU LẠI CỦA KHÁCH HÀNG - Công ty bảo vệ Đông Đô

QUẢN LÝ TOÀ NHÀ VÀ XỬ LÝ KHIẾU LẠI CỦA KHÁCH HÀNG

16-01-2013

 

 

 

 

 QUẢN LÝ TOÀ NHÀ VÀ XỬ LÝ KHIẾU LẠI CỦA  KHÁCH HÀNG

 

Trình tự xử lý khiếu lại của khách hàng :

Nếu có khiếu nại của khách hàng về một vấn đề nào đó, các phòng chức năng liên quan của Công ty bảo vệ Đông Đô  ngay lập tức thực hiện giải quyết một cách thoả đáng nhất.

Khách hàng khiếu lại về việc quản lýtoà nhà , nhân viên công ty bảo vệ Đông Đô  làm theo trình tự các bước sau đây:

1. Ghi chép nội dung khiếu lại 

Ban quản lý toà nhà  ghi chép toàn bộ nội dung khiếu lại của khách hàng một cách thật cụ thể, trong đó bao gồm người khiếu lại, thời gian, khách hàng khiếu lại và yêu cầu của khách hàng v.v…

2. Phán đoán khiếu lại có thể là đúng hay không 

Sau khi tìm hiểu nội dung khiếu lại của khách hàng, nhân viên chăm sóc khách hàng của của  quản lý toà nhà Công ty bảo vệ Đông Đô tiến hành phân tích và phán đoán vụ khiếại này có thể là đúng hay không đúng, nếu vụ việc nghiêm trọng khó thì phòng pháp chế Công ty bảo vệ Đông Đô sẽ tiến hành điều tra. Đồng thời báo cho khách hàng biết về kết quả điều tra trên cơ sở minh bặch và luôn luôn đảm bảo quyền lợi cho khách hàng

3. Xác định bộ phận xử lý vụ khiếu lại của khách hàng 

Với những vụ khiếu lại của khách hàng qua sự điều tra đã xác định là đúng, ban  quản lý toà nhà  phải làm rõ bộ phận nào và người chịu trách nhiệm.

4. Phân tích nguyên nhân khiếu lại 

Tổ chức các bộ phận, các phòng liên quan của ban  quản lý toà nhà phân tích vấn đề khiếu lại của khách hàng và tìm ra nguyên nhân và đưa ra hướng xử lý

5. Đưa ra phương án giải quyết

Căn cứ vào nguyên nhân xảy ra vấn đề, ban  quản lý  toà nhà  đưa ra phương án giải quyết hợp lý và thông báo cho khách hàng biết phương án giải quyết này trên cơ sở bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

6. Thực hiện phương án giải quyết

Phương án giải quyết phải được sự chấp nhận của khách hàng, với những phương án mà ban  quản lý toà nhà  đưa ra khách hàng khó chấp nhận cần phải thông qua đàm phán để giải quyết cho đến khi đạt được thỏa thuận cuối cùng và thực hiện phương án này.

7. Nhận xét

Tiến hành tổng kết nhận xét các sự việc của khách hàng, ban  quản lý toà nhà  đưa ra phương án phòng chống, đồng thời xử lý những đơn vị hoặc cá nhân chịu trách nhiệm.

8. Theo dõi điều tra thái độ của khách hàng về việc xử lý khiếu lại

Sau khi giải quyết xong khiếu lại của khách hàng, nhân viên chăm sóc khách hàng ban  quản lý  toà nhà  công ty bảo vệ Đông Đô  tích cực giao lưu với khách hàng để tìm hiểu nhận xét của khách hàng về thái độ xử lý của công ty bảo vệ Đông Đô để tìm mọi cách làm tăng độ trung thành của khách hàng đối với công ty chúng tôi.

9. Theo dõi hiệu quả sau khi xử lý xong khiếu lại

Xác định khách hàng có hài lòng với phương án xử lý hay không, làm như thế vừa có thể tạo thêm ấn tượng tốt đối với khách hàng .Chủ động đáp lại ý kiến của khách hàng để thể hiện tinh thần tốt đẹp của nhân viên ban quản lý toà nhà.


content-content/detail