QUẢN LÝ KỸ THUẬT TOÀ NHÀ - Công ty bảo vệ Đông Đô

QUẢN LÝ KỸ THUẬT TOÀ NHÀ

16-01-2013

 

QUẢN LÝ KỸ THUẬT TOÀ NHÀ

 

QUẢN LÝ KỸ THUẬT TOÀ NHÀ

               

Mô tả công việc  quản lý kỹ thuật  toà nhà

 

•  Nhiệm vụ và trách nhiệm chung của nhân viên kỹ thuật   toà nhà  

•  Mô tả công việc  - Kỹ sư trưởng

•  Mô tả công việc  - Trợ lý Kỹ sư trưởng

•  Mô tả công việc  -  Giám sát Kỹ thuật/ Trưởng ca

•  Mô tả công việc  -  Phụ trách  quản lý  Kỹ thuật  toà nhà

•  Mô tả công việc  - Kỹ thuật viên - Hệ thống điều hòa & Thông gió

•  Mô tả công việc  - Kỹ thuật viên  toà nhà  và  - Hệ thống cấp thoát nước

•  Mô tả công việc  - Kỹ thuật viên - Hệ thống điện (Điện lưới, trạm biến áp & máy phát điện).

•  Mô tả công việc  - Kỹ thuật viên - Hệ thống PCCC  quản lý kỹ thuật  toà nhà

•  Mô tả công việc  - Kỹ thuật viên - Sơn bả, mộc…

•  Mô tả công việc  - Kỹ thuật viên - Hệ thống Điện thoại & Mạng

 

Giới thiệu hệ thống cơ khí  tòa nhà

 

•  Hệ thống  trang thiết bị tiêu biểu của  quản lý kỹ thuật  tòa nhà

•  Hệ thống Kỹ thuật & cơ khí chính

•  Các vấn đề đảm bảo an toàn & an ninh vận hành hệ thống Kỹ thuật & cơ khí 

 

Quy trình hoạt động vận hành Bộ phận Kỹ thuật   tòa nhà

 

 

•  Quy trình cơ bản về an toàn và PCCC

•  Các quy trình xử lý tình huống khẩn cấp

•  Quy trình kiểm tra nhật ký công việc hàng ngày & bàn giao

•  Các quy trình chung trong ca làm việc Kỹ thuật

•  Kiểm tra định kỳ hệ thống Kỹ thuật & cơ khí  

•  Bảo trì dự phòng

•  Kiểm tra lỗi hệ thống điều khiển & trang thiết bị  quản lý 

•  Kiểm soát kho & phụ tùng thay thế

•  Mua sắm công cụ dụng cụ & trang thiết bị

• Theo dõi & xử lý các vấn đề chung của  quản lý kỹ thuật  toà nhà 

•  Xử lý yêu cầu của khách hàng liên quan đến ĐHKK & thông gió

•  Xử lý yêu cầu của khách hàng liên quan đến chiếu sáng

•  Xử lý yêu cầu của khách hàng liên quan đến cấp điện & thay đổi điện

•  Xử lý yêu cầu của khách hàng liên quan đến thông tắc nước

•  Xử lý yêu cầu của khách hàng liên quan đến cấp nước

•  Quản lý và kiểm tra các hợp đồng nhà thầu, hợp đồng bảo trì 

•  Kiểm tra & giám sát các nhà thầu nội thất của khách thuê

•  Quy trình vận hành - Kiểm soát ĐHKK ngoài giờ của khách thuê

•  Quy trình vận hành - Hệ thống Quản lý tòa nhà thông minh

•  Quản lý kỹ thuật  toà nhà và quy trình vận hành - Hệ thống PCCC 

•  Quy trình vận hành - Hệ thống ĐHKK & thông gió 

•  Quy trình vận hành - Trạm biến áp

•  Quy trình vận hành - Máy phát điện

•  Quy trình vận hành - Kiểm soát chiếu sáng

•  Quản ly quy trình vận hành - Cấp thoát nước

•  Quy trình vận hành - Kiểm soát tiết kiệm năng lượng

•  Quy trình vận hành - Lịch vận hành hệ thống thiết bị tòa nhà

•  Quy trình vận hành - Kiểm soát hệ thống & ghi chép nhật ký hàng ngày của  quản lý kỹ thuật toà nhà

•  Quy trình vận hành - ghi chép chỉ số tiêu thụ điện của khách thuê

 


content-content/detail