HỒ SƠ PHÁP LÝ - Công ty bảo vệ Đông Đô

HỒ SƠ PHÁP LÝ

13-12-2012
Hồ sơ pháp lý

 HỒ SƠ PHÁP LÝ

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

 

 

giay chung nhan GPKD cong ty dich vu bao ve ve si dong do 

 

 giay chung nhan GPKD cong ty dich vu bao ve ve si dong do

 

 

GIẤY XÁC NHẬN ĐÃ ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ ANTT ĐỂ KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ

 

giay chung nhan cong ty dich vu bao ve ve si dong do

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ MẪU DẤU 

 

 

giay chung nhan mau dau cong ty dich vu bao ve ve si dong do

 

GIẤY XÁC NHẬN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ

 

giay xac nhan tai khoan ky qui cong ty dich vu bao ve ve si dong do

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  ISO 9001: 2008 DO VƯƠNG QUỐC ANH CẤP

 

 giay chung nhan ISO cong ty dich vu bao ve ve si dong do

 


Thông tin khác

content-content/detail