Bảo vệ an ninh cá nhân - Công ty bảo vệ Đông Đô

Bảo vệ an ninh cá nhân

25-09-2017
Dịch vụ bảo vệ an ninh cá nhân cao cấp là cung cấp vệ sĩ cho khách hàng có nhu cầu cần được bảo vệ để đảm bảo về an ninh và tài sản. Khách hàng được vệ sĩ chuyên nghiệp tháp tùng bên cạnh. Những tình hướng về an ninh xẩy ra đều được các vệ sĩ giỏi nhất đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản

 

 

BẢO VỆ AN NINH CÁ NHÂN

 


Bảo vệ an ninh cá nhân cao cấp là cung cấp vệ sĩ cho khách hàng có nhu cầu cần được bảo vệ để đảm bảo về an ninh và tài sản. Khách hàng được vệ sĩ chuyên nghiệp tháp tùng bên cạnh. Những tình hướng về an ninh xẩy ra đều được các vệ sĩ giỏi nhất đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản 

Đối tượng phục vụ của bảo vệ an ninh cá nhân : Các chủ doanh nghiệp, các doanh nhân, các nguyên thủ Quốc gia, các lãnh đạo cấp cao, hoặc các cá nhân có nhu cầu thuê vệ sỹ riêng…

 

Yêu cầu của bảo vệ an ninh cá nhân:

 

Yêu cầu về nghiệp vụ của bảo vệ an ninh cá nhân :

 

 

Tất cả các nhân viên bảo vệ được tham gia vào đội bảo vệ an ninh cá nhân phải qua lớp đào tạo của Công ty bảo vệ Đông Đô và đáp ứng được các yêu cầu về nghiệp vụ như sau:

 

Đã qua lớp đào tạo võ thuật cơ bản 

 

Đã qua lớp đào tạo về pháp luật.

 

Đã qua lớp đào tạo bảo vệ an ninh cá nhân

 

Đã qua lớp đào tạo giải quyết các sự cố trong bảo vệ an ninh cá nhân của Công ty Bảo vệ Đông Đô

 

Biết sử dụng các công cụ hỗ trợ chuyên dụng trong quá trình bảo vệ như: Súng hơi cay,  gậy sắt, roi điện, gậy sáng điều phối xe.

 

Độ tuổi từ 25 – 35 tuổi, và đáp ứng được các tiêu chí riêng về ngoại hình của Công ty Bảo vệ Đông Đô

 

Xây dựng phương án hộ tống bảo vệ an ninh ca nhân, bảo vệ V.I.P thật chi tiết và tỉ mỹ. Tính toán thời gian đi và về hết bao nhiêu, các khu vực nhạy cảm cần chú ý, lực lượng hỗ trợ khi có sự cố, phương án giải quyết các sự cố có thể xảy ra…

 

 

Yêu cầu về trang phục bảo vệ an ninh cá nhân: Áo chống đâm, nón chống bạo động.

 

bảo vệ an ninh ca nhân

 

Nhân viên bảo vệ Đông Đô bảo vệ an ninh ca nhân cho khách du lịch nước ngoài

 

Yêu cầu về công cụ hỗ trợ của bảo vệ an ninh cá nhân:  

 

Trang bị các công cụ hỗ trợ chuyên dụng cho loại hình bảo vệ an ninh cá nhân như: Súng hơi cay gậy sắt, roi điện, áo chống đâm, mũ chống bạo động, bộ đàm chuyên dụng, gậy sáng điều phối giao thông, camera hành trình, ống nhòm…

 

bảo vệ an ninh ca nhân

 

Bảo vệ ca sĩ hội nhạc

 

Những công việc phải làm trong quá trình bảo vệan ninh cá nhân:

 

Theo sát người cần được bảo vệ.

 

Xem xét tình hình an ninh xung quan và đưa ra cách xử lý cho phù hợp.

 

Không sử dụng các công cụ hỗ trợ khi không cần thiết tránh gây phiền hà, khó chịu cho người được bảo vệ.

 

Mở cửa xe, hộ tống người cần được bảo vệ vào vị trí an toàn.

 

Di chuyển phải đúng lộ trình trong kế hoạch, không được thay đổi tùy tiên.

 

Bảo vệ an ninh cá nhân phải có thái độ mềm mỏng, hòa nhã nhưng phải kiên quyết  nghiêm túc đối với những người có thái độ bất hợp tác hoặc có ảnh hưởng tới người được bảo vệ.

 

 

 

 

 

bảo vệ an ninh ca nhân


Nhân viên bảo vệ Đông Đô bảo vệ an ninh cá nhân ca sĩ Lam Trường

 


Thông tin khác

content-content/detail